eBankarstvo

Poslovni prostor - Baldekin, Šibenik

Poslovni prostor - Baldekin, Šibenik
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

 
 
Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220524-23 od 24. svibnja 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u nekretnini upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. 330264, ŠIBENIK.
Informacije
  • LOKACIJA
  • Šibenik, Stjepana Radića 60 - Baldekin
  • PREDMET PRODAJE
  • Poslovni prostor u prizemlju stambeno - poslovne zgrade

    Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. 330264, ŠIBENIK i to u zk. uložak broj 5481, koji se sastoji od kat. čestice broj 3361/2, opisa VISOKOKATNICA „C“ površine 604 m2 i to:
    • 94. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-94), poslovni prostor P1 u prizemlju koji se sastoji od 15 ureda, dvorane, 8 hodnika, 4 WC-a, 3 ostave, prolaza - ostave, kuhinje, balkona i prijema stranaka, u ukupnoj površini od 327,82 m2.

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

I. Prodaju nekretnine provodi Banka.
 
II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretnini u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.
 
III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnina obavezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.
 
IV. Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 524.512,00 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 
V.  Rok za predaju ponuda istječe 10. 07. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na elektroničku adresu ponude.opi@hpb.hr.
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VI. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu u iznosu od 52.451,20 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina. Puni sadržaj ovog oglasa dostupan je na internetskim stranicama društva HPB-nekretnine d. o. o., Zagreb, Ulica Milana Amruša 8;  www.hpb-nekretnine.hr.
Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s HPB-nekretnine d. o. o. putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.