eBankarstvo

Zemljište

Zemljište
Zemljište - Podsolarsko
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
 
 
Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220329-15 od 29. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u nekretninama upisanim u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. Mandalina.
 
LOKACIJA: Podsolarsko bb, Šibenik
 
PREDMET PRODAJE: Nekretnine za razvoj projekta na području grada Šibenika – više čestica zemljišta u građevinskoj zoni
 
Banka je suvlasnik odnosno vlasnik  niže navedenih čestica zemljišta, koje su međusobno funkcionalno i prostorno povezane, a kako slijedi:
 
Banka je vlasnik sljedećih nekretnina:
  • kat. čestice broj 818/3, upisana u zk.ul. 477;
  • kat. čestica broj 816/7 i 1100/1, upisane u zk.ul. 492;
  • kat. čestice broj 1102/1, upisana u zk.ul. 420;
  • kat. čestice broj 1103, upisana u zk.ul. 418;
  • kat. čestice broj 1104, upisana u zk.ul. 423;
  • kat. čestice broj 1108/1, upisana u zk.ul. 480;
  • kat. čestice broj 1108/2, upisana u zk.ul. 483.
 
 
Banka je suvlasnik sljedećih nekretnina:
  • u dijelu 2/3 kat. čestice broj 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/6 upisane u zk.ul. 415;
  • u dijelu 3/4 kat. čestice broj 1099/2, 1099/3, upisane u zk.ul. 474;
  • u dijelu 5/12 kat. čestice broj 1099/1, 1099/4, 1107/2, upisane u zk.ul. 65,
upisane u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar Šibenik, k.o. MANDALINA u ukupnoj površini od 26.578 m².  
Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedenih nekretnina.
I. Prodaju nekretnina provodi Banka.
 
II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretninama u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.
 
III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnina obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed predviđenim odredbama.
 
IV.   Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 16.000.000,00 HRK.
 
V.  Rok za predaju ponuda istječe 30. 05. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na elektroničku adresu ponude.opi@hpb.hr
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VI. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.600.000,00 HRK.   
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, puni sadržaj ovog oglasa dostupan na internet stranici društva HPB nekretnine d.o.o., Zagreb, Amruševa 8;  www.hpb-nekretnine.hr
Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s HPB nekretninama putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920. 
 
Zemljište - Podsolarsko