eBankarstvo

Bivši kompleks tvornice - Vela Luka

Bivši kompleks tvornice - Vela Luka
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
 
Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220329-15 od 29. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u nekretninama upisanima u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, zemljišnoknjižni odjel Blato, k.o. 314765, VELA LUKA.
 
Informacije
 • LOKACIJA:
 • Vela Luka (u predjelu Pupan)
 • PREDMET PRODAJE:
 • Nekretnine na kojima je sagrađen bivši proizvodno-poslovni kompleks tvornice za preradu ribe „Jadranka“.
  Banka je (su)vlasnik nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, zemljišnoknjižni odjel Blato, k.o. 314765, VELA LUKA kako slijedi:
   
  1. zemljišno-knjižno tijelo A11 zk. uloška broj 2358, koje se sastoji od kat. čestice broj 4825 ZGR, opisa POGON, ZGRADA PUPAN površine 595 m², kat. čestice broj 4826 ZGR, opisa SKLADIŠTE, ZGRADA PUPAN površine 1095 m², kat. čestice broj 4827 ZGR, opisa UPRAVNA ZGRADA, ZGRADA PUPAN površine 751 m², ukupne površine 2441 m²;
  2. zemljišno-knjižno tijelo A23 zk. uloška broj 2721, koje se sastoji od kat. čestice broj 12828/186, opisa NEPLODNO PUPAN površine 286 m²;
  3. zemljišno-knjižno tijelo A24 zk. uloška broj 2721, koje se sastoji od kat. čestice broj 4772 ZGR, opisa ZGRADA, HLADNJAČA PUPAN površine 1477 m²;
  4. zk. uložak broj 2942, koji se sastoji od kat. čestice broj 4488 ZGR, opisa ZGRADA površine 781 m²;
  5. zk. uložak broj 4740, koji se sastoji od kat. čestice broj 12826/3, opisa PAŠNJAK površine 1652 m², kat. čestice broj 12826/9, opisa NEPLODNO PUPAN površine 1639 m², ukupne površine 3291 m²;
   
  a koje su upisane u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar u Dubrovniku, Ispostava za katastar nekretnina Blato, i to u k.o. Vela Luka, u posjedovni list 1637, kao:
   
  1. kat. čestice broj 4488, broj D.L. 19, opisa PUPAN, ZGRADA površine 781 m²,
  2. kat. čestice broj 4772, broj D.L. 19, opisa PUPAN, HLADNJAČA površine 1477 m²,
  3. kat. čestice broj 4825, broj D.L. 26, opisa PUPAN, ZGRADA površine 595 m²,
  4. kat. čestice broj 4826, broj D.L. 26, opisa PUPAN, ZGRADA površine 1095 m²,
  5. kat. čestice broj 4827, broj D.L. 26, opisa PUPAN, ZGRADA površine 751 m²,
  6. kat. čestice broj 12826/3, broj D.L. 26, opisa PUPAN, NEPLODNO površine 1652 m²,
  7. kat. čestice broj 12826/9, broj D.L. 26, opisa PUPAN, NEPLODNO površine 1639 m²,
  8. kat. čestice broj 12828/186, broj D.L. 26, opisa PUPAN, NEPLODNO površine 286 m²,
   
  ukupne katastarski evidentirane površine 8276 m².

​Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedenih nekretnina.

Prostornim planovima predviđena je izgradnja novog pomorskog putničkog terminala uz predmetne nekretnine, u čemu Banka ne sudjeluje niti ima saznanja, koja nisu javno dostupna, o planovima, lokaciji i sadržaju izgradnje. Upućuju se zainteresirane osobe o navedenim okolnostima pribaviti sva potrebna saznanja od relevantnih javnih tijela.
 
I. Prodaju nekretnina provodi Banka.
 
II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretninama u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.
 
III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnina obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.
 
IV.   Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 10.000.000,00 HRK.
 
V.  Rok za predaju ponuda istječe 30. 05. 2022.godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na elektroničku adresu ponude.opi@hpb.hr
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VI. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000.000,00 HRK.   
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, puni sadržaj ovog oglasa dostupan na internet stranici društva HPB nekretnine d.o.o., Zagreb, Amruševa 8;  www.hpb-nekretnine.hr
Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s HPB nekretninama putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.