eBankarstvo

Bivši pansion - Hunjka

Bivši pansion - Hunjka
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

 
 
Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220329-15 od 29. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Banka) Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u nekretnini  upisanoj  u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. 304816, KRALJEV VRH.
Informacije
  • LOKACIJA:
  • Sljeme 10, Stubičke Toplice.
  • PREDMET PRODAJE:
  • Nekretnina na kojoj je sagrađen objekt (s pripadajućim zemljištem) - bivši Pansion „Hunjka“.  

    Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, zemljišnoknjižni odjel Donja Stubica, k.o. 304816, KRALJEV VRH, i to u zk. uložak broj 1162, koji se sastoji od kat. čestice broj 2306/3, opisa ZGRADA I DVORIŠTE SLJEME HUNJKA, ukupne površine 1200 čhv, upisanu u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar Krapina, Odjela za katastar nekretnina Donja Stubica, k.o. KRALJEV VRH, posjedovni list broj 1290, koji se sastoji od kat. čestice broj 2306/3, opisa SLJEME, PAŠNJAK površine 2935 m², ZGRADA površine 881 m², DVORIŠTE površine 500 m², ukupne površine 4316 m².

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

I. Prodaju nekretnine provodi Banka.
 
II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretnini u vlasništvu Banke kako je navedeno gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova nekretnine, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.
 
III. Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnine obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.
 
IV.   Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 3.000.000,00 HRK.
 
V.  Rok za predaju ponuda istječe 30. 05. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na adresu elektroničke pošte ponude.opi@hpb.hr
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VI. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu u iznosu od 300.000,00 HRK.   
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, puni sadržaj ovog oglasa dostupan je na internetskoj stranici društva HPB nekretnine d. o. o., Zagreb, Amruševa 8;  www.hpb-nekretnine.hr
Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor s HPB nekretninama putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.