Ocjena održivosti

Ocjena održivosti

Ocjena održivosti projekta / postojeće nekretnine

Dokument je rezultat dubinske tehničke analize projekta, investicije ili postojeće nekretnine u skladu s ESG strategijama, DNSH načelom i EU taksonomijom, a kojim se ocjenjuje kvaliteta i održivost istih. Cilj ocjene održivosti je usmjeriti novčane tokove ka održivijim ulaganjima te spoznati održivost postojeće nekretnine.

Održivost i ESG = manje emisije stakleničkih plinova, bolji uvjeti i odnosi za život i rad ljudi, promišljeno upravljanje korporacijama/projektima/nekretninama vodeći brigu o okolišu i dr.
ESG
„Environmental, Social, and Governance“
„Okolišno, Društveno i Korporativno upravljanje“

DNSH

„Do No Significant Harm“
„Ne nanosi bitnu štetu za okoliš“

EU Taksonomija

„Održive djelatnosti“
ESG

Kada želimo ocjenu održivosti projekta?

 • Kada želimo saznati održivost postojeće nekretnine sukladno ESG i DNSH načelima,
 • Kada želimo izdvojiti i ostvariti bolje uvjete financiranja za projekte koji mogu dokazati da u svih 6 okolišnih ciljeva ne nanose bitnu štetu za okoliš, odnosno da znatno doprinose jednom od okolišnih ciljeva,
 • Kada tijekom gradnje želimo pratiti izvođenje projektiranih ESG parametara te utjecaj potencijalnih promjena na konačni energetski razred, namjenu, lokaciju i društvenu sredinu buduće nekretnine,
 • Kada planiramo prijaviti projekt, investiciju na subvencioniranje po kreditnim linijama iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO),
 • Kada želimo pomoć kod ispunjavanja upitnika za ostvarenje subvencije po kreditnim linijama iz NPOO.

Postupak izrade ocjene održivosti projekta

Ocjena održivosti postojeće zgrade uključuje:
 • pregled zgrade na terenu (ekološki i društveni koncept),
 • provođenje kriterija tehničke provjere kroz svih 6 okolišnih ciljeva te sagledavanje društevnog uređenja zgrade.
Ocjena održivosti projekta i investicije uključuje:
 • pregled lokacije projekta ili investicije,
 • prikupljanje projektne dokumentacije i dozvola za projekt ili investiciju,
 • provođenje kriterija tehničke provjere kroz svih 6 okolišnih ciljeva te sagledavanje društevnog uređenja zgrade.

Rezultat ocjene održivosti

Dokazuje li se ili se ne dokazuje nenanošenje bitne štete za okoliš za svih šest okolišnih cijleva, tj. da li se doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
Okolišni ciljevi:
Okolišni ciljevi:
 1. ublažavanje klimatskih promjena,
 2. prilagodba klimatskim promjenama,
 3. održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa,
 4. kružno gospodarstvo,
 5. sprečavanje i kontrola onečišćenja,
 6. zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava.