Energetski certifikati

Energetski certifikati

Kada trebamo energetski certifikat?

I. Vlasnik zgrade / posebnog dijela dužan je:
  • pribaviti energetski certifikat prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga dijela,
  • predočiti na uvid energetski certifikat mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga,
  • predati energetski certifikat kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga,
  • objaviti energetski razred u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima.
II. Investitor, odnosno vlasnik zgrade dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako Zakonom nije propisano drukčije.

Energetski razred

Energetski razred pokazatelj je:
  • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisani način korištenja prostora i režima rada tehničkih sustava,
  • specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava.
Određuju ga geometrijske karakteristike zgrade, ugrađeni toplinsko izolacijski materijali te termotehnički sustav

Energetski certifikat izrađuje ovlaštene osobe (energetski certifikatori).
A+ energetski najpovoljniji razred
G energetski najnepovoljniji razred

 

Postupak energetskog certificiranja

Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje:
  • energetski pregled zgrade na terenu,
  • proračun specifične godišnje potrebne energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu, proračun isporučene i primarne energije, te emisije CO2.
Energetski certifikat nove zgrade uključuje:
  • vizualni pregled zgrade ne terenu,
  • pregled podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pregled izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, te uvid u završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi.
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (nn.hr)