eBankarstvo

Bivši turistički kompleks - Novigrad

Bivši turistički kompleks - Novigrad
OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

 
 
Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220329-15 od 29. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u nekretninama upisanima u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, zemljišnoknjižni odjel Buje, k.o. 301949, NOVIGRAD.
Informacije
  • LOKACIJA:
  • Novigrad, ulica Svetog Antona 15
  • PREDMET PRODAJE:
  • Tri građevine u nizu i pripadajuće zemljište - bivši turistički kompleks „Emonia“.
     
    Banka je (su)vlasnik nekretnina upisanih u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar u Puli, Odjela za katastar nekretnina Buje, u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, zemljišnoknjižni odjel Buje, k.o. 301949, i to u k.o. Novigrad, posjedovni list 2237, NOVIGRAD, i zk. uložak broj 2961, koja se sastoji od kat. čestice broj 2266, broj D.L. 40, opisa UL. Ž. FAŠIZMA, ZGRADA površine 614 m²,  kat. čestice broj 2267, broj D.L. 40, opisa UL. Ž. FAŠIZMA, ZGRADA površine 616 m²,  kat. čestice broj 2269/1, broj D.L. 40, opisa NOVIGRAD, PARK površine 8322 m²,  kat. čestice broj 2269/4, broj D.L. 40, opisa NOVIGRAD, ZGRADA površine 160 m², ukupne površine 9712 m².

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedenih nekretnina.

I. Prodaju nekretnina provodi Banka.
 
II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretninama u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.
 
III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnina obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.
 
IV.   Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 25.000.000,00 HRK.
 
V.  Rok za predaju ponuda istječe 08. 06. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na adresu elektroničke pošte ponude.opi@hpb.hr
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VI. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.500.000,00 HRK.   
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, puni sadržaj ovog oglasa dostupan je na internetskoj stranici društva HPB nekretnine d. o. o., Zagreb, Amruševa 8;  www.hpb-nekretnine.hr
Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s HPB nekretninama putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.