HPB-nekretnine d.o.o.
Amruševa 8
HR-10000 Zagreb
OIB: 08198142572

Telefon: 01 555 3920
E-mail: hpb.nekretnine@hpb.hr

Kontakt osoba za promet nekretninama

Maja Finta
E-mail: maja.finta@hpb.hr
Telefon: 01 555 3925