Prodaja imovine u vlasništvu HPB-a

Hotelske nekretnine

Hotel Miral, Horvatova 35b, Zagreb

Nekretnina je u dugoročnom zakupu s pravom prvokupa

Hotel – 33 sobe i 7 apartmana
Površina zemljišta: 2.849 m²
Neto površina: 2.547 m²
Energetski razred: D
Cijena: 16.900.000 kuna

Hotel Medveja, Medveja 20, Općina Lovran

Hotel – 21 soba i 3 apartmana
Površina zemljišta: 975 m²
Neto površina: 1.112 m²
Energetski razred: C
Cijena: 6.475.000 kuna

Hotel Ablana, Jablanac, Grad Senj

Hotel – 26 soba
Površina zemljišta: 7.855 m²
Neto površina: 1.152 m²
Energetski razred: A
Cijena: 5.940.000 kuna

Zemljište

Zemljište Z3 između Radničke ceste i Save, Zagreb

Namjena: zemljište za razvoj projekta unutar obuhvata UPU Eko – park Savica Petruševec – sjever
Površina zemljišta: 300.000 m²
Cijena: 20.000.000 kuna

Građevinsko zemljište gospodarske namjene, Zaskoki, Grad Šibenik

Namjena: gospodarska namjena
Površina zemljišta: 1.145 m²
Cijena: 380.000 kuna

Industrijsko - skladište nekretnine

Bivši pogon za preradu ribe, Vela Luka, otok Korčula

Površina zemljišta: 7.886 m²
Neto površina: 5.247 m²
Energetski razred: E
Cijena: 11.880.000 kuna

Proizvodni kompleks – klaonica i prerada mesa, Otok bb, Harkanovci.
Nekretnina je u zakupu do studenog 2018. godine.

Površina zemljišta: 86.464 m²
Neto površina: 3.316 m²
Energetski razred: C
Cijena: 18.777.500 kuna

Poslovna građevina, K. Frankopana 24, Bjelovar

Površina zemljišta: 2.098 m²
Neto površina: 1.831 m²
Energetski razred: C
Cijena: 4.590.000 kuna

Pogon za preradu mesa i građevinsko zemljište, Jertovec bb, Konjščina

Površina zemljišta: 81.569 m²
Neto površina: 3.446 m²
Energetski razred: E
Cijena: 4.717.500 kuna

Manji poslovni kompleks, Hrastje 70, Hrastje, Sveti Ivan Zelina

Površina zemljišta: 686 m²
Neto površina: 382 m²
Energetski razred: 0
Cijena: 945.000 kuna

Industrijska hala – radionica – skladište i uredski prostori, Varaždin

Ulica Vilka Novaka 48c, Varaždin
Površina zemljišta: 2.781 m²
Neto površina: 1.085 m²
Energetski razred: G, D, F
Cijena: 1.620.000 kuna

Uredski prostori na 2.katu poslovne zgrade, Koprivnička ulica 2, Varaždin

Koprivnička 2, Varaždin
Neto površina: 422 m²
Energetski razred: D
Cijena: 1.341.250 kuna

Stambene nekretnine

Stan u Ližnjanu, na prvom katu i spremište u podrumu.
Neto površina: 76 m²
Energetski razred: A
Lokacija: Ližnjan 368 E
Cijena: 83.324,98 EUR, u cijenu je uključen PDV

Brod

Brod Menorquin Yachts tip 120, skladišten na suhom vezu.

Cijena: 60.000 EUR uvećano za PDV, sveukupno 75.000 EUR

Put Petrića 4, Zadar – brod na suhom vezu.

Kontakt: Monika Roguljić, mobitel: 091/4804540

Obilazak je potrebno prethodno najaviti tri radna dana ranije.

Za svaku nekretninu i za brodove moguće je organizirati obilazak, a obilazak je potrebno obavezno prethodno najaviti barem tri radna dana prije i to na e-mail: ponude@hpb.hr
Ponuđač slanjem ponude prihvaća Opće uvjete.

  1. Prva stranica oglasa
  2. Druga stranica oglasa
  3. Opći uvjeti

Kontakt podaci

HPB-nekretnine d.o.o.
Amruševa 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 555 3925 i +385 1 555 3920, ponedjeljak – petak, od 9 do 16 sati
E-mail: ponude@hpb.hr