eBankarstvo

Proizvodna hala - Kukuljanovo

Proizvodna hala - Kukuljanovo
OGLAS O ZAKUPU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

 

Na temelju Odluke HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, UB-221004-8 od 04. listopada 2022. oglašava se poziv za davanje ponuda za zakup nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Rijeka, k.o. 324655, KUKULJANOVO, kat. čestice broj 5840/4, opisa GOSP.ZGRADA, GOSP.ZGRADA, GOSP.ZGRADA, TRAFOSTANICA I DVORIŠTE površine 10996 m2  (po okončanju postupka obnove zemljišne knjige za k.o. KUKULJANOVO-NOVA, predviđeno je da predmetna nekretnina bude upisana u zk. uložak broj 63, koji se sastoji od kat. čestice broj 751, te u zk. uložak broj 58, koji se sastoji od kat. čestice broj 750, sve u k.o. KUKULJANOVO-NOVA).

Informacije
  • LOKACIJA:
  • Industrijska zona Kukuljanovo, Kukuljanovo bb
  • PREDMET ZAKUPA:
  • dijelovi ili cijela nekretnina koja u naravi predstavlja proizvodnu halu - pogon za preradu mesa s hladnjačama za meso i pomoćnim zgradama, na adresi Kukuljanovo bb, Kukuljanovo (dalje: nekretnina)

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

ODREDBE NATJEČAJA
 
 
I. Natječaj o zakupu nekretnine provodi Banka.
 
II. Predmet natječaja o zakupu nekretnine je prethodno opisana nekretnina u vlasništvu Banke. Preuzimanje u zakup samo pojedinih dijelova nekretnine moguće je u skladu s odredbama Natječaja.
 
III. Nekretnina se u zakup predaje u postojećem stanju; isključenja je odgovornost Banke za materijalne i pravne nedostatke nekretnine, sukladno uvjetima Natječaja. Za odnos zakupa nekretnine obvezno je sklapanje ugovora o zakupu prema unaprijed utvrđenim odredbama, kojima su uvjeti zakupa detaljnije definirani.
 
IV.   Najniža cijena zakupa utvrđena je jedinično po m2 (metar kvadratni) predmeta zakupa u iznosu od 5,00 € (slovima: pet eura), uvećano za pripadajući PDV, koja se podmiruje mjesečno. Iznos od 5,00 € (slovima: pet eura) temeljem dvojnog iskazivanja cijene odgovara iznosu od 37,67 HRK (trideset sedam kuna šezdeset sedam lipa).  
 
V. Dvojno iskazivanje zakupnine temelji se na fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro propisanom Odlukom Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. godine (SL L 187., 14. 7. 2022.) i Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku (SL L 187., 14. 7. 2022.) te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 21. 07. 2022. godine (NN 85/2022).
 
VI.  Rok za predaju ponuda istječe 30.10.2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na elektroničku adresu ponude.opi@hpb.hr
Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.
 
VII. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o zakupu mogu se pronaći u tekstu cjelovitog Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za zakup  nekretnina, puni sadržaj ovog oglasa dostupan na internet stranici društva HPB nekretnine d.o.o., Zagreb, Amruševa 8;  www.hpb-nekretnine.hr Broj oglasa za dostavu ponude je 01-Z-2022.
Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor s HPB nekretninama putem e-mail adrese ponude.nekretnine@hpb.hr ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.